Tudalen GanBwyll

Sefydlwyd Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru yn 2009 yn dilyn uno Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Gogledd Cymru a Phartneriaeth Camerâu Diogelwch Canolbarth a De Cymru. Ein nod yw cefnogi targedau’r Llywodraeth drwy leihau nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu sy’n cael eu hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiadau traffig ar ein ffyrdd.
Peirianneg, Addysg a Gorfodi Cyflymder yw’r offer rydym yn eu defnyddio i wella cydymffurfiaeth modurwyr â chyfyngiadau cyflymder a gwella dealltwriaeth o beryglon/canlyniadau goryrru. Mae gan bob gyrrwr y potensial i wneud gwahaniaeth drwy lynu at y cyfyngiadau cyflymder a gyrru’n briodol ar gyfer amodau’r ffordd ar y pryd.
Mae cyflymder bron bob amser yn allweddol wrth gyfrannu at/neu ganlyniad gwrthdrawiad traffig ffordd. Mae’n drasiedi pan gaiff rhywun ei ladd neu ei anafu ar y ffyrdd, ond mae’n waeth fyth petai wedi gallu cael ei atal. Drwy reoli cyflymder, gallai llawer o wrthdrawiadau gael eu hosgoi’n llwyr neu gallai difrifoldeb y gwrthdrawiad a’i ddioddefwyr gael ei leihau.
Ers 2009 mae Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru wedi gweithio gyda sefydliadau eraill i leihau’r marwolaethau a’r anafiadau difrifol ar ein ffyrdd.
Lle ceir camerâu, mae’r anafiadau wedi gostwng 72% - rydym yn gostwng cyflymder i arbed bywydau.
Gweler yr amcan gost gyfartalog i’r cyhoedd am anafiadau ar y ffyrdd yn y tabl canlynol:

Ble mae'r camerâu?

Mae’r camerâu cyflymder yng Nghymru’n weladwy iawn. Os edrychwch ar ein gwefan www.ganbwyll.org cewch fanylion am yr holl safleoedd camerâu sefydlog a symudol yng Nghymru.
Ein nod yw gwneud ffyrdd Cymru’n fwy diogel a lleihau nifer y bobl sy’n marw neu’n cael eu hanafu’n ddifrifol ar ein ffyrdd. Gallwch ein helpu i wneud hyn drwy lynu at y cyfyngiadau cyflymder.

Y gost i’r cyhoedd am anafiadau ar y ffyrdd ar gyfartaledd yw:

Math o Ddamwain/Anaf Cost yr anaf Cost y ddamwain
Angheuol 1,585,510 1,790,200
Difrifol 178,160 205,060
Mân boen 13,740 21,370
Cyfartaledd ar gyfer bob math 47,740 68,320
Difrod yn unig - 1,880

Ffynhonnell DfT, Reported Road Casualties in Great Britain: Adroddiad Blynyddol 2010

A pheidiwch ag anghofio’r gost ddynol am bob anaf; poen a dioddefaint y rhai sydd mewn damwain a’u teuluoedd.
Felly meddyliwch eto beth yw gwerth y fan hon.

MASGOT GOLEUADAU STRYD YN DOD I’CH TREF CHI!!

Cliciwch yma i wneud cais am y masgot Streetlights Mean 30