Wyddech Chi?

“Yn aml, mae gyrwyr sy’n cael eu dal gan gamerâu diogelwch sefydlog yn mynd yn gynt na’r cyfyngiad cyflymder 30mya yn hawlio nad oedd arwyddion cyfyngiad cyflymder ar y goleuadau stryd. Rydym am ddweud wrth y gyrwyr hynny a chi mai 30mya yw’r cyfyngiad cyflymder os gwelwch oleuadau stryd oni nodir yn wahanol’.

Yng Nghymru yn 2011, daliwyd 118,820 o yrwyr yn gyrru’n gynt na’r cyfyngiad cyflymder 30mya. Mae hynny’n 118,820 o fodurwyr sydd wedi peryglu eu bywydau eu hunain a defnyddwyr eraill ar y ffordd.

O fis Ionawr 2008 tan fis Rhagfyr 2010, lladdwyd neu anafwyd 612 o gerddwyr yn ddifrifol mewn ardal cyfyngiad cyflymder o 30mya yng Nghymru; roedd 200 o’r rheiny’n blant o dan 16 oed.

Mae’r ystadegau hyn yn dangos ei bod yn hanfodol i yrwyr gydymffurfio â chyfyngiadau cyflymder. Os oes goleuadau stryd, mae cyfyngiad cyflymder o 30mya oni nodir yn wahanol.”

Cofiwch y cyfyngiadau

  Ardal adelledig (Golau Stryd*) Ffordd unffordd Ffordd ddeuol Traffordd
Bikes and cars 30mph 60mya 70mya 70mya
Caravans 30mph 50mya 60mya 60mya
Buses 30mph 50mya 60mya 70mya++
Vans< 7.5ton/tun 30mph 50mya 60mya++ 70mya++ +
Lorries> 7.5ton/tun 30mph 40mya 50mya 60mya

Mae'r cyfyngiadau hyn ar gyfer pob ffordd, oni bai bod arwyddion yn dangos cyflymder gwahanol

* Mae'r cyfyngiad cyflymder 30mya yn berthnasol i bob ffordd a goleuadau stryd, oni bai bod arwyddion yn dangos cyflymder gwahanol.

+60mya os ydych yn lori gymalog neu'n tynnu trelar

++ Oni bai eich bod yn cael eich cyfyngu gan ddyfais sy'n cyfyngu cyflymder

Cynnwys y dolenni canlynol